गरिबीहरु हिडछन् भोजन पाउन को लागि !

गरिबीहरु हिडछन्  भोजन पाउन को लागि !
धनि हरु हिडछन्  उसलाई पचाउन को लागी !
कसैलाई खान को लागि एक टुक्रो रोटि छैन !
कसैलाई खान को लागि एक मिनेटसमय छैन !
 एउटा लाचार छ ! तेसैले बिरामी छ!
 आर्को   बिरामी छ ! तेसैले लाचार छ !
कसैले आर्का को लागि  आफ्नो  रोटि छोडछन् !
कसैले रोटि लागि आफ्नोलाइ छोडछन् !        +bishnu lamsal

Post a Comment

Previous Post Next Post