म Ice-cream मन पर्छ भनेर सोध्छु.. Funny Shayari (Nepali)

Download Funny Baby Pictures
म Ice-cream मन पर्छ भनेर सोध्छु..
ऊ, मलाई iPhone मन पर्छ भन्छे....

म आज dating जाउँ न त भन्छु..
ऊ, होइन shopping जाउँ न भन्छे....

म तिमीलाई मेरो फिक्री छैन भनेर सोध्छु..
ऊ, मेरो लागि सुनको सिक्री छैन भनेर सोध्छे....

म I love you honey भन्छु
ऊ Give me some money भन्छे......haha.

Post a Comment

Previous Post Next Post